سرد ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی

سرد: ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، نیمی از آلودگی هوای پا

رئیس شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای کامیون‌ها در آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ن

۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، نیمی از آلودگی هوای پا

نیمی از آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت تردد کامیون هاست/سازمان محیط زیست نباید به پروژه ها«نه» بگوید نشست خبری مدیر شرکت حفاظت محیط زیست مدیر شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای کامیون ها در آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ۵۱ درصد آلودگی شهر تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای کامیون ها در آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ناشی از تردد ۲۰ تا ۲۵ هزار کامیون است که شبانه وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران می شوند.

به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در مراسم روز جهانی حفاظت از لایه اوزون که امروز در شرکت حفاظت محیط زیست برگزار شد اظهار کرد: تجربه طرح ملی حفاظت از لایه اوزون نشان می دهد که می توان با یک کار هماهنگ پرسشها محیط زیستی را حل و فصل کرد.

۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، نیمی از آلودگی هوای پا

وی افزود: هنگامی که تخریب لایه اوزون از سوی مردم و مسئولان درک می شود و هنگامی که اجماع ملی و بین المللی در این زمینه ایجاد می شود می بینیم که بعد از ۳۰ سال لایه اوزون ترمیم می شود. این سبک و مدل در حفاظت از لایه اوزون را باید در محیط زیست کشورمان الگو قرار دهیم.

رییس شرکت حفاظت محیط زیست تاکید کرد: خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هر لحظه به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده هست. پایبندی به پروتکل مونترال در زمینه حفاظت از لایه اوزون نمونه بارز این خصیصه است همچنین جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به سایر تعهدات در قالب برجام یا صلح کشور عزیزمان ایران و عراق پایبند بوده و هرگز تعهدات بین المللی خود را زیر پا نگذاشته است.

رئیس شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای کامیون‌ها در آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ن

کلانتری در ادامه اظهار کرد: امیدواریم یک تعهد ملی نیز جهت حل پرسشها محیط زیست در داخل کشور داشته باشیم و بتوانیم پرسشها عمده محیط زیست کشور در حوزه پسماند، تخریب خاک، هدررفت منابع آبی و از بین رفتن حیات وحش را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مورد نیاز است مردم در جریان پرسشها محیط زیست کشور قرار گیرند، گفت: شرکت حفاظت محیط زیست باید بتواند پرسشها محیط زیست کشور را عمومی کند چون بدون توجه و مطالبه گری مردم نمی توانیم پرسشها را حل و فصل کنیم. قطعا با چندینه محیط بان یا حضور چند کارشناس محیط زیست در اجلاس های خارجی نمی توانیم بر پرسشها فائق بیاییم.

کلانتری با بیان اینکه موفقیت در طرح ملی حفاظت از لایه اوزون باید الگوی حل پرسشها داخلی محیط زیست کشور باشد، گفت: باید بتوانیم پرسشها محیط زیست را عمومی کنیم چون بدون مردم نمی توانیم پرسشها را حل و فصل کنیم جهت همین قصد داریم با توسعه آموزش و ساختن فرهنگ محیط زیست، ۸۰ میلیون محیط بان داشته باشیم.

۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، نیمی از آلودگی هوای پا

رییس شرکت حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه شرکت حفاظت محیط زیست به لحاظ تشکیلاتی دچار تحولاتی خواهد شد، گفت: در تغییرات تازه شرکت کاوه مدنی در مدیریت اجتماعی، فناوری و آموزش محیط زیست فعالیت خواهد کرد.

کلانتری با تاکید بر اینکه نباید اصل محیط زیست را با پرسشها فرعی اشتباه بگیریم، گفت: بعضی پرسشها محیط زیستی ممکن است جهت گروه خاصی در کشور جذابیت داشته باشد ولی واقعیت این است که پرسشها عمده مثل آلودگی هوا در کلان شهرها و پسماندها در نقاط متفاوت کشور به خاص در استان های شمالی،محیط زیست کشور را به خطر انداخته است.

رئیس شرکت حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم بالای کامیون‌ها در آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: ۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ن

رییس شرکت حفاظت محیط زیست تاکید کرد:در شرکت حفاظت محیط زیست نباید اصل را فدای فرع کرد. متاسفانه شاهد آن هستیم که در پرسشها اساسی محیط زیست کارشناس کافی در شرکت حفاظت محیط زیست نداریم. این بدهید معناست که منابع محدود این شرکت را به خوبی تخصیص نداده ایم.

کلانتری در ادامه اظهار کرد: امیدواریم پروژه حفاظت از لایه اوزون را به عنوان یک الگو مدنظر قرار دهیم لیکن هنگامی که تولیدکنندگان و انتشاردهندگان مواد مخرب با خطرات این مواد آشنا می شوند خود آنها جهت جلوگیری از انتشار مواد مخرب پیشقدم می شوند.

۵۱ درصد آلودگی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ، نیمی از آلودگی هوای پا

وی با اشاره به اینکه شرکت حفاظت محیط زیست باید بتواند در برابر بعضی درخواست ها و پروژه ها راهکار ارائه دهد، گفت: این شرکت نباید در برابر طرح ها و پروژه های متفاوت «نه» بگوید چون در این صورت کسی حرف شرکت را گوش نمی دهد و بخش های متفاوت شرکت را دور می زنند بنابراین شرکت حفاظت محیط زیست باید بتواند در برابر ملت و نسل های آینده پاسخگو باشد. اگر در مواردی سیاست ها و درخواست ها ضد توسعه ای و ضد محیط زیستی بود آنها را باید اصلاح کنیم.

رییس شرکت حفاظت محیط زیست در آخر اظهار کرد: مقام معظم رهبری نیز به حفظ محیط زیست پایبند هستند و بسیار تاکید دارند ولی در عین حال ایشان معتقدند باید جهت درخواست هایی که مسئله محیط زیستی دارند جایگزین داشته باشیم امیدواریم بتوانیم شرکت حفاظت محیط زیست را به یک شرکت مردمی تبدیل کنیم تا مردم به حرف ما گوش دهند.

واژه های کلیدی: ایران | آلودگی | آلودگی هوا | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs