سرد ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی

سرد: ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی اخبار حوادث

فشار به دلار از 5 جناح

پنج عامل قیمت دلار را تا آستانه مرز 3 هزار و 800 تومان اوج بردند. به گفته فعالان، زیاد کردن قیمت حواله درهم، ورود سکه بازان به بازار، خرید ارز به وسی..

ادامه مطلب