سرد ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی

سرد: ایران کارگر کارگری کارگران آتش نشانی اخبار حوادث

مصاحبه حریری بر ابهامات مربوط به استعفایش افزود

فکر نمی‌کنیم که همزمانی مصاحبه سعد حریری با درخواست عربستان جهت برگزاری نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب جهت بررسی “مداخله‌های” کشور عزیزمان ایران در کشورها..

ادامه مطلب